PEDAGOG

PEDAGOG

Pani Justyna Kryjak

Dyżury pedagoga szkolnego

Poradnik dla rodziców

Zagrożenia w internecie

Pobierz Plik:

(zagroeniawinternecie.pdf)

Zapobieganie, reagowanie - gry komputerowe

Pobierz Plik:

(zapobieganiereagowanie-grykomputerowe.pdf)

Twoje dziecko kłamie

Pobierz Plik:

(twojedzieckokamie.pdf)

Wulgaryzmy

Pobierz Plik:

(wulgaryzmy.pdf)

Ryzyko używania narkotykow

Pobierz Plik:

(ryzykouywanianarkotykow.pdf)

Techniki łagodzenia emocji w konfliktach z rodzicami

Pobierz Plik:

(technikiagodzeniaemocjiwkonfliktachzrodzicami.pdf)

Odrabianie zadań domowych

Pobierz Plik:

(odrabianiezadadomowych.pdf)

Psycholgiczne aspekty bullyingu

Pobierz Plik:

(psycholgiczneaspektybullyingu.pdf)

Krzywdzenie emocjonalne dziecka

Pobierz Plik:

(krzywdzenieemocjonalnedziecka.pdf)

Mamo, tato, pomóżcie mi zrobić to samodzielnie

Pobierz Plik:

(mamotatopomciemizrobitosamodzielnie.pdf)


Jak chronić dziecko przed nałogowymi zachowaniami? 

Pobierz Plik:

(jakchronidzieckoprzednaogowymizachowaniami-poradnikdlarodzicw.pdf)


Jak kochać i wymagać? 

Pobierz Plik:

(jakkochaiwymagac.poradnikdlarodzicw.pdf)


Dopalacze. 

Pobierz Plik:

(dopalacze_1542232824.pdf)


Dzieci w świecie gier video. 

Pobierz Plik:

(dzieciwświeciegiervideo.pdf)

Prawa autorskie (c) 2017, Wszelkie prawa zastrzeżone.