Zajęcia taneczne

 ZAJĘCIA KOŁA TANECZNEGO 

            
                       Prowadząca - Anna Pesta 
      Zajęcia koła tanecznego odbywają się w poniedziałki w godz. 13.35 - 14.20 dla klas V - VII, w środy w godz. 12.45 - 13.30 dla klas I - IV. To drugi rok naszej przygody z muzyką i tańcem. Aktualnie w zajęciach uczestniczy 24 uczniów. W obu grupach przeważają dziewczęta. Dzieci stanowią zróżnicowaną grupę pod względem rozwoju fizyczno - motorycznego. Jednak łączy je wspólna pasja -lubią tańczyć i potrafią zaprezentować wyuczony taniec. Podczas zajęć uczą się reagować ruchem - wykonują różne kroki, zwroty oraz ciekawe figury. Ćwiczą taniec towarzyski, taniec współczesny oraz elementy gimnastyczno - akrobatyczne.   
Cele ogólne
1. Radość i przyjemność podczas zabaw przy muzyce.
 2. Możliwość wyrażania siebie poprzez zabawy taneczne oraz współtworzenie układów tanecznych. 
 3. Kształtowanie prawidłowej postawy. 
 4. Współudział w uroczystościach szkolnych oraz lokalnych.
 5. Popularyzowanie tańca oraz różnorodnych form tanecznych. 

      Prezentowaliśmy zdobyte umiejętności podczas szkolnych uroczystości, gminnych pokazów, a w pierwszym roku działalności koła zajęliśmy II miejsce na Powiatowym Przeglądzie Zespołów Tanecznych.