Kółko plastyczne

                         Klub kreatywnych          2018/2019


                                               Prowadząca - Grażyna Maciejewska
      
 
      Uczniowie klasy  pierwszej  uczestniczą w zajęciach Klubu kreatywnych. Są to zajęcia o charakterze plastycznym. Odbywają się one w każdy poniedziałek na piątej godzinie lekcyjnej. 
     Program zajęć uwzględnia dużą różnorodność zainteresowań uczestników, dlatego podczas naszych cotygodniowych spotkań będziemy wykonywać wiele interesujących prac, wykorzystując min. znane i mało znane  techniki plastyczne oraz różnorodne materiały.  Poznawać będziemy także nowe techniki.  Pozwoli to poszerzać i rozwijać zainteresowania plastyczne dzieci.
Dzięki tym zajęciom najmłodsi uczniowie będą się uczyć i doskonalić umiejętność wyrażania swoich myśli i uczuć w formie prac plastycznych. Program kółka uwzględnia potrzeby  i możliwości dzieci w tym wieku szkolnym i ma na celu stymulowanie ich ogólnego rozwoju. Pozwoli też zaprezentować własne umiejętności na szerszym forum, a wspólne spędzanie czasu wolnego będzie sprzyjało integracji grupy.

Ramki na zdjęcia

Nasze owocowe zwierzątka

Prawa autorskie (c) 2017, Wszelkie prawa zastrzeżone.