Świetlica

 ŚWIETLICA  SZKOLNA 
2020/2021

     
Zapraszamy

Poniedziałek - 11.30 - 15.30 
 Wtorek - 11.30 - 16.30 
Środa - 11.30 - 16.30 
Czwartek - 11.30 - 15.30 
Piątek - 11.30 - 16.30 

Opiekunowie - Pan Dariusz Orłowski i Pani Malwina Adamska                                            
Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie miło i pożyteczne spędzają czas po lekcjach. 
Tutaj mają czas na zabawy zgodne z ich zainteresowaniami, Korzystają z licznych gier i zabaw stolikowych oraz odrabiają prace domowe. Najbardziej jednak lubianą formą zajęć świetlicowych są zabawy ruchowe na placu zabaw i boisku szkolnym oraz zajęcia plastyczno - techniczne.