Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna


   Formy pomocy psychologiczo - pedagogicznej 
w roku szkolnym 2020/2021

   
* Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze 
* Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne 
* Zajęcia logopedyczne 
* Zajęcia rewalidacyjne 
* Gimnastyka korekcyjna