Pomoc psychologiczno-pedagogiczna              Formy pomocy psychologiczo - pedagogicznej w naszej szkole
              * Logopedia
              * Rewalidacja
              * Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze 
              * Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
              * Terapia pedagogiczna
              * Gimnastyka korekcyjna

Prawa autorskie (c) 2017, Wszelkie prawa zastrzeżone.