Boisko Orlik otwarte

Boisko Orlik otwarte

OD 4 MAJA

W ramach przywracania aktywności sportowej 
od 4 maja 2020 r. można korzystać z boiska Orlik 
w godz. od 16 do 20.30,

ale tylko z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: 

· zachowanie dystansu społecznego – 1,5 metra, 
· ograniczona liczba osób – do 6 osób na boisku, 
· weryfikacja uczestników (zgłoszenie do animatora sportu osób wchodzących na obiekt), 
· dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie, 
· brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC), 
· obowiązek zasłaniania twarzy do momentu wejścia na obiekt, sam trening – bez maski, 
· obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt, 
· korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu. 

Animator, pełniący dyżur na boisku, ma prawo domagać się stosowania powyższych zasad, a osoby nierespektujące ich, prosić o opuszczenie obiektu. 

Kontakt do animatorów sportu na boiskach Orlik przy Szkole Podstawowej w Liszynie: 
Pan Jarosław Iwanowski – 797 406 506 
Pan Przemysław Michalski – 508074 148 
Dyrektor Szkoły