Kółko czytelnicze

KÓŁKO CZYTELNICZE

    Prowadząca - Dorota Morawska 
Koło rozwijające zainteresowania czytelnicze w klasie I 
 Bardzo istotny wpływ na rozwój dziecka ma jego stały kontakt z książką, który spełnia wiele ważnych funkcji np. wpływa na sferę poznawczą, wychowawczą, estetyczną. Przeżywanie czytanego utworu literackiego powoduje coraz większe zainteresowanie otoczeniem, wyzwalanie ekspresji plastycznej, słownej, wzbogacanie procesów myślowych. Ocena bohaterów książkowych zwiększa doświadczenia życiowe dziecka. Lektura pobudza fantazję, rozwija wyobraźnię, wzbogaca słownictwo, wdraża do logicznego myślenia, pogłębia i rozszerza wiadomości. Budzenie więc zainteresowania książką, już od najmłodszych lat, ma niewątpliwie wielkie znaczenie i pozytywnie wpływa na wszechstronny rozwój dziecka. W pierwszej klasie szkoły podstawowej dziecko uczy się trudnej sztuki czytania i wtedy rozpoczyna się jego samodzielna przygoda z książką. Samo może wybrać lektury w bibliotece szkolnej lub publicznej. Gdy ma do dyspozycji bogaty księgozbiór, może dotrzeć do książki o interesującej go tematyce. 
     
 Dlatego: kółko czytelnicze działające w klasie I ma na celu:
- ukształtować postawy świadomego czytelnika; 
 - wypracowanie nawyku czytania lektur;
 - przedstawienia fabuły książki w formie środków artystycznych (wytwory           plastyczne);
 - współpracę z biblioteką szkolną; 
 - przedstawianie fabuły książki w formie ruchu; 
 - rozwijanie zainteresowań; 
- wzbogacenie języka; 
 - poprawę poziomu wypowiedzi ustnych; 
 - budowanie więzi między dorosłymi i dziećmi; 
 - rozwinięcie pamięci i wyobraźni; 
 - poszerzać wiedzę; 
 - uczyć wartości moralnych, pomagać w wychowaniu; 
 - pogłębiać wiedzę na temat pracy bibliotekarza i zasobów bibliotecznych. 
Prawa autorskie (c) 2017, Wszelkie prawa zastrzeżone.