Kółko czytelnicze

KÓŁKO ROZWIJAJĄCE 
ZAINTERESOWANIA CZYTELNICZE

Rok szkolny 2018/2019

    Prowadząca - Dorota Morawska 
Koło rozwijające zainteresowania czytelnicze w klasie II 
 
Rok szk.2018/2019    
Zajęcia odbywają się w środy w godz. 8.00-8.45 
         
 Cel główny koła  
     Promowanie wśród dzieci czytania bajek, baśni, wierszy, legend jako sposób na ich rozwój, kształcenie i zdobywanie wiedzy.
 Cele szczegółowe: 
• nabywanie przez uczniów umiejętności interpersonalnych i współuczestnictwa w grupie, 
• kształtowanie u uczniów poczucia własnej wartości i dostrzegania dobrych stron u innych, 
• ćwiczenie technik czytania, 
• wprowadzenie uczniów w świat literatury, 
• zainteresowanie uczniów książką, czasopismem,
• rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie nawyku czytania, 
• kształtowanie nawyku zdobywania wiedzy, 
• uwrażliwienie na piękno języka polskiego, 
• poszerzanie wiedzy ogólnej, 
• rozwijanie umiejętności słuchania, 
• doskonalenie kompetencji językowych, 
• wyzwalanie kreatywności uczniów. 
     
   Zasady zajęć: 
• dostosowanie poziomu i tempa zajęć do psychicznych i fizycznych możliwości dziecka, 
• zajęcia rozpoczynać zajęciami integracyjnymi, 
• zajęcia wzbudzające zainteresowanie można przedłużyć w czasie, aby uczestnicy mogli się do końca wypowiedzieć na swój temat. 

   Podstawowe techniki: 
• głośne, samodzielne czytanie tekstów przez dzieci, 
• czytanie wyselekcjonowanych tekstów przez prowadzącego, 
• słuchanie tekstów o charakterze relaksacyjnym i aktywizującym, 
• dyskusja na temat utworu, 
• pisanie listu do bohatera literackiego, 
• wymyślanie innego zakończenia utworu, 
• wchodzenie w role wybranego bohatera i przedstawianie scenek inspirowanych sytuacją literacką, 
• wykonywanie ilustracji do czytanego utworu, 
• tworzenie własnych tekstów baśni i bajek.
Prawa autorskie (c) 2017, Wszelkie prawa zastrzeżone.