Kółko czytelnicze

KÓŁKO ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA ORTOGRAFIĄ

Rok szkolny 2019/2020
 

Prowadząca - Dorota Morawska

       Koło ma na celu uatrakcyjnić naukę ortografii poprzez zabawę, gry i interesujące zajęcia . Pokazać uczniom, że nauka reguł ortograficznych może być przyjemna i łatwa. Ma również przygotować uczniów do edukacji z języka polskiego w drugim etapie kształcenia, do udziału w konkursach i różnorodnych dyktand. Zajęcia swoim zasięgiem obejmują uczniów klasy III. Prowadzone są przez wychowawcę danej klasy w każdy piątek w wymiarze 1 godz. tygodniowo. 
  Cel główny :
-nauka ortografii poprzez aktywne metody i zabawowe formy 
- rozbudzenie zainteresowań ortografią poprzez naukę piosenek,  
- doskonalenie umiejętności stosowania zasad ortografii w praktyce, 
- wyrabianie nawyku korzystania z różnych źródeł informacji - słowniki ortograficzne, komputer, gry dydaktyczne, 
- utrwalanie zdobytych wiadomości poprzez zabawy, konkursy, gry, łamigłówki, krzyżówki - kształtowanie umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej.