Rada pedagogiczna

                Rada pedagogiczna

                Jolanta Borowska - dyrektor szkoły, opiekun biblioteki szkolnej 

                          Edukacja wczesnoszkolna
                1. Dorota Morawska - wychowawczyni klasy I, edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, kólko czytelnicze klasy I
                2. Małgorzata Karpińska - wychowawczyni klasy IIIa, edukacja wczesnoszkolna, przyroda
                3. Grażyna Maciejewska - wychowawczyni klasy IIIb, edukacja wczesnoszkolna, kółko plastyczne, zajęcia świetlicowe

                         Klasy IV - VII
                1. Małgorzata Różańska - język polski, kólko teatralne
                2. Małgorzata Karpińska - przyroda, wychowanie do życia w rodzinie
                3. Eliza Golatowska - wychowawczyni klasy V, język angielski, logopedia
                4. Aneta Owczarzak - wychowawczyni klasy VII, matematyka, zajęcia komputerowe, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
                5. Anna Pesta - wychowawczyni klasy VI, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
                6. Ewa Popowska - wychowawczyni klasy IV, religia, rewalidacja, terapia pedagogiczna
                7. Urszula Różańska - język niemiecki
                8. Adrianna Brzezińska - historia
                9. Anna Mrozowska - geografia 
               10. Małgorzata Protas - biologia 
               11. Aleksandra Żaczek - chemia, plastyka 
               12. Katarzyna Lewandowska - fizyka 
               13. Dariusz Orłowski - muzyka, zajęcia świetlicowe, zespół wokalny
               14. Tomasz Siekierski - technika 
              
           Izabela Majewska - pedagog szkolny
           Justyna Kryjak - asystent nauczyciela
Prawa autorskie (c) 2017, Wszelkie prawa zastrzeżone.