Rada pedagogiczna

                Rada pedagogiczna

                mgr Jolanta Borowska - dyrektor szkoły

                          Edukacja wczesnoszkolna
                1. mgrMałgorzata Karpińska - wychowawczyni klasy I, edukacja wczesnoszkolna, geografia,                                       przyroda, wychowanie do życia w rodzinie.
                2. mgr Aleksandra Koszewska - wychowawczyni klasy II, edukacja wczesnoszkolna.
                3. mgr Grażyna Maciejewska - wychowawczyni klasy III, edukacja wczesnoszkolna, plastyka.
              
                         Klasy IV - VIII
                1. mgr Małgorzata Różańska - język polski, kólko teatralne. 
                2. mgr Elżbieta Dziub - wychowawczyni klasy IV, język angielski, kółko językowe. 
                3. mgr Ewelina Grzelak - wychowawczyni klasy VIa, historia, język polski, wiedza o społeczeństwie.
                4. mgr Joanna Zielińska - wychowawczyni klasy VIb, chemia, matematyka. 
                5. mgr Ewa Popowska - wychowawczyni klasy VII, religia, rewalidacja, zajęcia korekcyjno -                                          kompensacyjne.
                6. mgr Eliza Golatowska - wychowawczyni klasy VIII, język angielski, logopedia, gromada zuchowa.
                7. mgr Marcin Góral -  wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, capoeira.
                8.  mgr Malwina Adamska - język niemiecki, świetlica.      
                9. mgr Grażyna Korczak - biologia.
               10. mgr Katarzyna Lewandowska - fizyka.
               11. mgr Dariusz Orłowski - muzyka, zajęcia świetlicowe, zespół wokalny.
               12. mgr Tomasz Siekierski - technika, edukacja dla bezpieczeństwa.
               13. mgr Beata Słomińska - pedagog szkolny, nauczyciel wspomagający.
               14. mgr Sylwia Kwiatkowska - psycholog