Rada pedagogiczna

                Rada pedagogiczna

                mgr Jolanta Borowska - dyrektor szkoły

                          Edukacja wczesnoszkolna
                1.  mgr Aleksandra Koszewska - wychowawczyni klasy I, edukacja wczesnoszkolna, zabawy z plastyką, (zastępstwo za p. mgr Małgorzatę Karpińską - urlop)
                2. mgr Grażyna Maciejewska - wychowawczyni klasy II, edukacja wczesnoszkolna, plastyka, klub kreatywnych
                3. mgr Dorota Morawska - wychowawczyni klasy III, edukacja wczesnoszkolna, zajęcia wyrównawcze, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, koło rozwijające zainteresowania ortografią
                    
              
                         Klasy IV - VIII
                1. mgr Małgorzata Różańska - język polski, kólko teatralne, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
                2. mgr Jolanta Czubak - geografia, 
                3. mgr Eliza Golatowska - wychowawczyni klasy VII, język angielski, logopedia, gromada zuchowa
                4. mgr Żaneta Wrońska - matematyka, informatyka, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, koło                            matematyczne (zastępstwo za p. Anetę Owczarzak - urlop)
                5. mgr Anna Pesta - wychowawczyni klasy VIII, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna,                              kółko taneczne
                6. mgr Ewa Popowska - wychowawczyni klasy VI, religia, rewalidacja, zajęcia korekcyjno -                                    kompensacyjne, 
                7.  mgr Malwina Adamska - język niemiecki, kółko języka niemieckiego
                8. mgr Ewelina Grzelak - wychowawczyni klasy Vahistoria, język polski, 
                    wiedza o społeczeństwie, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
                9. mgr Grażyna Korczak - biologia
               10. mgr Joanna Zielińska - chemia, matematyka, zajęcia rozwijające zainteresowania z matematyki
               11. mgr Katarzyna Lewandowska - fizyka 
               12. mgr Dariusz Orłowski - muzyka, zajęcia świetlicowe, zespół wokalny, koło programistów.
               13. mgr Tomasz Siekierski - technika, edukacja dla bezpieczeństwa.
               14. mgr Elżbieta Dziub - język angielski, kółko językowe. 
               15. mgr Justyna Kryjak - pedagog szkolny, nauczyciel wspomagający, opiekun samorządu.