Zasady rekrutacji uczniów do klasy I

Karta zgłoszenia dziecka do klasy I

Pobierz Plik Karta zgłoszenia:

(kartazgoszenia2021.pdf)