Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Co i kiedy?

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych - 1 września 2020 r. 
Zimowa przerwa świąteczna - 23 - 31 grudnia 2020 r. 
Ferie zimowe - 18 - 31 stycznia 2020 r. 
Wiosenna przerwa świąteczna - 1 - 6 kwietnia 2020 r. 
Egzamin ósmoklasisty - Termin ustali dyrektor CKE.
Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych - 25 czerwca 2020 r.