Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Co i kiedy?

Rozpoczęcie 
zajęć dydaktycznych 
1 września 2020 r. 
 Zimowa przerwa świąteczna 
 23 - 31 grudnia 2020 r. 
Ferie zimowe 
 18 - 31 stycznia 2021 r. Wiosenna przerwa świąteczna 
 1 - 6 kwietnia 2021 r. 
 Egzamin ósmoklasisty 
 25 - 27 maja 2021 r. 
Zakończenie zajęć 
dydaktyczno - wychowawczych  25 czerwca 2021 r. 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 
 2 listopada 2020 r. 
 30 kwietnia 2021 r. 
 28 maja 2021 r. 
1 czerwca 2021 r. 
4 czerwca 2021 r.