Ważne informacje

Terminarz zebrań z rodzicami
2018/2019
Terminarz zebrań z rodzicami 
w roku szkolnym 2018/2019

Terminy zebrań mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb 
wynikających z pracy dydaktyczno - wychowawczej szkoły.

Prawa autorskie (c) 2017, Wszelkie prawa zastrzeżone.