Rada rodziców

 RADA RODZICÓW 
w roku szkolnym
2020/2021         22 września 2020 r. podczas zebrania Rodziców - reprezentantów każdej z klas I - VIII, została wybrana Rada Rodziców na r. sz. 2020/2021 w składzie: 
                *   p. Joanna Miaśkiewicz - Świrska - przewodnicząca, 
                *   p. Monika Przybylska - z-ca przewodniczącej 
                *   p. Monika Wawrzyńczak - skarbnik 
                *   p. Paulina Wilczyńska- Zdobysz - sekretarz.  

        Rada Rodziców ustaliła na rok szkolny 2020/2021 dobrowolną składkę: 
                *  50 zł - pierwsze dziecko 
                *  30 zł - drugie dziecko 
                *  10 zł - trzecie dziecko. 

       Wpłat można dokonywać na konto Rady Rodziców: 17 9042 0003 0000 2248 2000 0010 Bank Spółdzielczy Mazowsze, podając imię i nazwisko dziecka/dzieci. Można tak jak w minionych latach, wpłacić w sekretariacie szkoły.