Rada rodziców

 RADA RODZICÓW 2019/2020

Przewodnicząca - 
zastępca przewodniczącej – 
skarbnik –  
sekretarz – 

Członkowie –  

 Rekrutacja 2020/2021

      Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Słupno 15 lutego rozpoczyna się rekrutacja do szkół podstawowych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i składanie zgłoszeń w sekretariacie szkoły od 17 lutego do 15 kwietnia 2020 r.

Nowa karta zgłoszenia dziecka do szkoły do pobrania poniżej.