Rada rodziców

 RADA RODZICÓW 2018/2019

Przewodnicząca - pani Agnieszka Stasiak,
zastępca przewodniczącej – pani Joanna Więcek, 
skarbnik – pani Iwona Śliwińska, 
sekretarz – pani Żaneta Zalewska.

Członkowie – panie: Monika Przybylska, Dorota Cichocka, Andżelika Niedzielska, Katarzyna Machowska, Edyta Nych