Konkursy

Konkursy


Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU Eko - Monster

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie Mam talent

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „MAM TALENT”  


CELE KONKURSU
- popularyzowanie działań artystycznych - rozwijanie kreatywności młodzieży 
- promowanie młodych talentów - rozwijanie zainteresowań uczniów 
- wyłonienie najciekawszej osobowości wśród osób posiadających różnorakie talenty i umiejętności 
- zaprezentowanie różnorodnych talentów  

UCZESTNICY KONKURSU
     Konkurs jest dla uczniów Szkoły Podstawowej w Liszynie. Uczestnikiem może być każdy uczeń lub grupa uczniów.  
FORMA KONKURSU
   Krótka prezentacja sceniczna bardzo różnoraka w formie: 
 - śpiew 
 - taniec 
 - zaprezentowanie umiejętności gawędziarskich 
 - pokaz umiejętności gry aktorskiej 
 - pokaz sprawności fizycznej 
 - prezentacja treści kabaretowych 
 - małe formy teatralne 
 - gra na dowolnym instrumencie 
 - recytacja 
 - zdolności manualne 
 - inne . 

INFORMACJE OGÓLNE
 • Występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych. 
 • Podczas występu uczeń nie może być ubrany prowokacyjnie. 
 • Prezentacja nie może być dłuższa niż 5 minut. 
 • Dopuszcza się prezentacje dłuższe, nieprzekraczające jednak 10 minut (w przypadku występów grup powyżej 3 osób, prezentujących treści kabaretowe lub małe formy teatralne). 
 • Uczestnicy są także zobowiązani dostarczyć przed występem nośnik z nagraniem podkładu muzycznego (USB, CD). 
 • Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia (dostępna u wychowawcy klas) do dnia 29.01.2018 r. 
 • Karty zgłoszenia proszę przekazać p. Annie Pesta 
 Anna Pesta
 Grażyna Maciejewska 

Karta konkursowa do wypełnienia przez uczestników konkursu Mam talent - do pobrania u p. Anny Pesty.

Kilkuosobowe grupy wypełniają jedną kartę. 


MÓJ PROJEKT GMINNEJ KARTKI ŚWIĄTECZNEJ - KONKURS PLASTYCZNY

                               KONKURS PLASTYCZNY NAJPIĘKNIEJSZA KARTA ŚWIĄTECZNA - GRUDZIEŃ'2017
                           SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY 

                                          Pomocna dłoń
Prawa autorskie (c) 2017, Wszelkie prawa zastrzeżone.