O nas

O nas

O nas

       Najmłodsi członkowie Związku Harcerstwa Polskiego. W naszej pracy stawiamy na naukę przez zabawę, na odkrywanie świata, wspólne spędzanie czasu . W ciągu roku spotykamy się regularnie na zbiórkach, wyjeżdżamy na biwaki i kolonie zuchowe. Zuchy to osoby samodzielne, gotowe do przygód i wyzwań. Do gromady należy wielu uczniów klas I-III. Łącznie jest 21 zuchów, które pracują w szóstkach, Ich nazwy nawiązują do nazwy gromady zuchowej. Są to : Wiewióreczki, Sarenki, Wilki. 

Obietnice Zuchowe: 
 - kwiecień 2016 roku 
 - marzec 2017 

Nasze zbiórki

Zbiórki odbywają się w każdą środę po zajęciach szkolnych w godz. 13.35 - 14.20, w sali gimnastycznej, na boisku szkolnym, w sali świetlicy szkolnej. Organizowane są także całodzienne wycieczki, biwaki oraz wyjazdy na kolonie zuchowe. 

Obrzędowość

 Obrzędowość: 
 * zielone chusty, 
* totem gromady, 
 * nazwy szóstek nawiązujące do nazwy gromady, 
* okrzyk: To zuchy! To zuchy! To właśnie my! Przyjaciele Lasu ! To my! 
* nagrody i kary w postaci kolorowych kółek : zielone – super, żółte – ostrzeżenie, czerwone – źle. 

 Każda szóstka posiada swój słoik i do niej wrzucane są kółka. Cała szóstka pracuje na swoją postawę. 
* lista obecności : liść z imieniem zucha przypinany do drzewa. 
* kronika gromady.
* plakietka gromady. 
* pieczęć gromady. 
* krąg rady : na koniec zbiórki zuchy mogą wypowiedzieć się na temat zbiórki, podejmowane są najważniejsze decyzje gromady oraz rozwiązywane są wszelkie spory. 
 * gwiazdki zuchowe : zuch ma za zadanie wykonać 5 zadań w ciągu roku zuchowego oraz służyć pomocą i przykładem dla młodszych zuchów. Gwiazdki są nadawane podczas kręgu przy zapalonej świecy.   
Obietnica zuchowa

      Kiedy zuch wstępuje do gromady rozpoczyna się proces wychowawczy, w którym kształtujemy młody charakter , tworzymy hierarchię celów i wartości, pozwalających świadomie wybrać dobro, przyjąć odpowiedzialność za siebie i za innych. Kierunek wychowania w najmłodszej grupie wiekowej, w ruchu harcerskim, określa Prawo Zucha. 

         Idee i wartości w nim zapisane, a następnie potwierdzone obietnicą, obejmują najważniejsze kierunki aktywności dziecka. Zuch może im służyć, bronić ich, oraz dawać świadectwo swoim postępowaniem. Obietnica Zuchowa to był pierwszy próg, który nasi uczniowie pokonali, by zostać zuchem. Zbiórka ta, miała bardzo uroczysty charakter, niepowtarzalny klimat, ale również była podsumowaniem dotychczasowej zabawy na naszych cotygodniowych spotkaniach zbiórkowych.

      Składała się ona z trzech części. Pierwsza z nich to były próby, w których każde dziecko miało szansę pokazania innym i udowodnienia sobie, że w pełni zasługuje na miano zucha. Druga część - obrzęd złożenia Obietnicy. Była to bardzo podniosła chwila o znaczeniu wychowawczym. Wypowiadanie jej w sposób uroczysty pogłębiło wolę dziecka w doskonaleniu się, pragnieniu bycia dobrym zuchem. Trzecia część to tort i spotkanie z rodzicami. 

Sprawności zuchowe

     Zdobywanie sprawności polega na aktywnym udziale zucha w zabawach gromady. W zdobywaniu sprawności nasza gromada zawsze uwzględnia : 
 – podjęcie w Kręgu Rady decyzji o tym, w co będziemy się bawić, czyli o wyborze sprawności, 
 – wspólną zabawę wynikającą z programu danej sprawności, 
 – wspólną zabawę z wykorzystaniem umiejętności oraz istotnych elementów zbiórek, które umożliwiają podsumowanie cyklu i podjęcie decyzji o przyznaniu sprawności, 
 – indywidualne przyznanie sprawności każdemu zuchowi. Decydują o tym wszystkie zuchy wraz z drużynową w Kręgu Rady, 
 – obrzędowe nadanie sprawności połączone z wręczeniem znaczka sprawności.  

Nasze zuchy zdobyły dotychczas sprawności: 
- Przyjaciel /Przyjaciółka zwierząt  

Zdobyliśmy sprawności

Dobra gospodyni
Dobry gospodarz

Pan Kleks

Biały Orzeł

Sobieradek

Przyjaciel zwierząt

Jak zabiegaliśmy o kolejne sprawności

Podróżnik

Pan Kleks

Biały Orzeł

Przyjaciel zwierząt