• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg

Stypendia

Zakładka – stypendia i pomoc socjalna dla uczniów

  1. Stypendia socjalne – do ich otrzymania uprawnieni są uczniowie pochodzący z rodzin, w których  dochód na członka rodziny nie przekracza 456 złotych.

Wnioski pobiera się i składa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie.

  1. Dożywanie uczniów – do otrzymania bezpłatnych obiadów uprawieni są uczniowie,  w rodzinach których dochód na członka rodziny jest niższy niż 648 złotych.
  2. Wyprawka szkolna – dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów klas I u których dochód na członka rodziny nie przekracza 539 złotych oraz dla uczniów  klas II, III i VI  u których dochód na członka rodziny nie przekracza 456 złotych

            Wnioski pobiera się i składa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie.

Wysokość dofinansowania wynosi:

dla uczniów klas I, II i  III – 225 złotych

dla uczniów klas VI  – 325 złotych.

Wnioski pobiera się i składa w sekretariacie szkoły do 31 października 2014 r.

  1. Stypendia motywacyjne, jednorazowo przyznawane po każdym semestrze nauki, dla uczniów, którzy uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,75 oraz co najmniej dobre zachowanie oraz  dla uczniów za zajęcie miejsc I.II lub III w zawodach sportowych na szczeblu rejonu oraz co najmniej dobre zachowanie.

            Wysokość stypendium ustala organ prowadzący.

            Zachęcamy rodziców uprawnionych uczniów do korzystania z poszczególnych form pomocy materialnej, a uczniów do pracy oraz osiągnięcia  wysokich  wyników w nauce  i zawodach sportowych.

w nauce  i zawodach sportowych.

"Działaj Lokalnie"

Rekrutacja

Ważne wydarzenia

 • IMG_3015.JPG
 • IMG_3143.JPG
 • IMG_3171.JPG
 • IMG_3176.JPG
 • P1100230.JPG
 • P1150681.JPG
 • P1150682.JPG
 • P1150684.JPG
 • P1150690.JPG
 • P1150711.JPG
 • P1150716.JPG
 • P11506801.JPG

Zestaw podręczników

 Pobierz szkolny zestaw podręczników

Pobierz  podręczniki do zakupienia

Kalendarz Roku Szkolnego

Pobierz kalendarz imprez szkolnych.

Filia przedszkola "Niezapominajka" w Słupnie

W Szkole Podstawowej w Liszynie otwarta została filia przedszkola "Niezapominajka" ze Słupna.

Autobus szkolny

Pobierz rozkład autobusu szkolnego

Wybieramy patrona

Społeczność Szkoły Podstawowej w Liszynie wybiera patrona.

 1.Prezentacja  3.Wyniki wyborów
 2.Ogłoszenia  4.Uzasadnienie wyboru
 Galeria  

Szkoła w Ruchu

Realizacja zadań w ramach akcji

      „ Ćwiczyć każdy może”

 

 Szkoła w Ruchu

Oświadczenie  Dyrektora

Informacje

Sekretariat czynny pn-pt: 7.00-15.00

Sekretarz szkoły:
Edyta Kusińska

 

tel/fax: (024) 261-29-22

e-mail: spliszyno@op.pl

Dane adresowe:

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie
ul.Wawrzyńca Sikory 19
09-408 Płock
NIP: 774-26-95-432