• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg

Zebrania 2014/2015

Terminarz spotkań z rodzicami

Lp.

Rodzaj spotkania

Termin

Odpowiedzialny

1.

Zapoznanie z planem pracy szkoły, dokumentacją, planem nadzoru;

II połowa września 2014

dyrektor

Zapoznanie z WSO i PSO, wybór trójek klasowych rodziców;

 Wybór Rady Rodziców

 Spotkanie z psychologiem

wychowawcy

dyrektor

2.

Zebranie z rodzicami uczniów klas V-VI
- przedstawienie wyników sprawdzianu zewnętrznego przeprowadzonego w roku 2014 w klasie VI

- zapoznanie rodziców z nową formułą sprawdzainu kompetencji w klasie VI w roku 2015

-konsultacje indywidualne

październik 2014

dyrektor

wychowawca

nauczyciele przedmiotów

3.

Klasowe zebrania śródokresowe

listopad/grudzień 2014

wychowawcy klas

4.

Zebranie podsumowujące I semestr 2014/2015

- ogólne/szkoleniowe

-klasowe

styczeń/luty 2015

dyrektor

wychowawcy

5.

Konsultacje indywidualne

marzec 2015

wychowawcy

nauczyciele przedmiotów

6.

Klasowe zebranie śródokresowe

kwiecień 2015

wychowawcy klas

7.

Konsultacje indywidualne

- przekazanie propozycji ocen końcowych

- przekazanie informacji dotyczących zagrożeń ocenami niedostatecznymi

maj 2015

wychowawcy

"Działaj Lokalnie"

Rekrutacja

Ważne wydarzenia

 • IMG_3015.JPG
 • IMG_3143.JPG
 • IMG_3171.JPG
 • IMG_3176.JPG
 • P1100230.JPG
 • P1150681.JPG
 • P1150682.JPG
 • P1150684.JPG
 • P1150690.JPG
 • P1150711.JPG
 • P1150716.JPG
 • P11506801.JPG

Zestaw podręczników

 Pobierz szkolny zestaw podręczników

Pobierz  podręczniki do zakupienia

Kalendarz Roku Szkolnego

Pobierz kalendarz imprez szkolnych.

Filia przedszkola "Niezapominajka" w Słupnie

W Szkole Podstawowej w Liszynie otwarta została filia przedszkola "Niezapominajka" ze Słupna.

Autobus szkolny

Pobierz rozkład autobusu szkolnego

Wybieramy patrona

Społeczność Szkoły Podstawowej w Liszynie wybiera patrona.

 1.Prezentacja  3.Wyniki wyborów
 2.Ogłoszenia  4.Uzasadnienie wyboru
 Galeria  

Szkoła w Ruchu

Realizacja zadań w ramach akcji

      „ Ćwiczyć każdy może”

 

 Szkoła w Ruchu

Oświadczenie  Dyrektora

Informacje

Sekretariat czynny pn-pt: 7.00-15.00

Sekretarz szkoły:
Edyta Kusińska

 

tel/fax: (024) 261-29-22

e-mail: spliszyno@op.pl

Dane adresowe:

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie
ul.Wawrzyńca Sikory 19
09-408 Płock
NIP: 774-26-95-432