• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg

Serwis szóstoklasisty

 


 

Informacje o sprawdzianie szóstoklasisty w roku szkolnym 2013/2014

· Jest to pierwszy ważny egzamin, który muszą napisać wszyscy uczniowie klasy szóstej, aby ukończyć szkołę podstawową. Jeśli ktoś z przyczyn losowych nie może do niego przystąpić w wyznaczonym terminie, ma szansę to zrobić w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

· Sprawdzian ma formę testu składającego się zwykle z 20 zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru, w których należy wskazać jedną z czterech podanych odpowiedzi i 4 -6 zadań otwartych, w których należy samodzielnie zapisać krótki lub dłuższy tekst na zadany temat bądź rozwiązać zadanie.

· Egzamin szóstoklasisty sprawdza, w jakim stopniu uczeń opanował umiejętności ponadprzedmiotowe, takie jak: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystywanie wiedzy w praktyce.

· Na napisanie testu uczeń ma 60 minut.

· Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można uzyskać 40 punktów.

· Informacje o wynikach sprawdzianu są przesyłane do szkół nie później niż na 7 dni przed końcem roku szkolnego, a wręczane uczniom razem ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej.

· Dodatkowe informacje o sprawdzianie szóstoklasisty oraz testy próbne i arkusze sprawdzianów z minionych lat można znaleźć na stronach internetowych:

http://www.cke.edu.pl

http://www.edulandia.pl

W roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian szóstoklasisty odbędzie się 1 kwietnia 2014 r.

Wszystkim Szóstoklasistom życzymy powodzenia!

Uwaga, Piątoklasiści!

W przyszłym roku szkolnym, 2014/2015, także i Wy będziecie pisać sprawdzian podsumowujący Wasze wiadomości i umiejętności, ale odbędzie się on już w nowej formule.

Na czym będzie polegać zmiana?

1. Napiszecie dwa testy: pierwszy będzie sprawdzał wiadomości z matematyki i języka polskiego, a drugi z języka obcego (w naszej szkole –z języka angielskiego).

2. Na wykonanie zadań będziecie mieli odpowiednio: 80 minut i (po przerwie) 45 minut

3. Wyniki będą wyrażone w procentach.

Więcej informacji o nowym sprawdzianie szóstoklasisty znajdziecie w informatorze na stronie internetowej: http://www.cke.edu.pl

"Działaj Lokalnie"

Rekrutacja

Ważne wydarzenia

 • IMG_3015.JPG
 • IMG_3143.JPG
 • IMG_3171.JPG
 • IMG_3176.JPG
 • P1100230.JPG
 • P1150681.JPG
 • P1150682.JPG
 • P1150684.JPG
 • P1150690.JPG
 • P1150711.JPG
 • P1150716.JPG
 • P11506801.JPG

Zestaw podręczników

 Pobierz szkolny zestaw podręczników

Kalendarz Roku Szkolnego

Pobierz kalendarz imprez szkolnych.

Filia przedszkola "Niezapominajka" w Słupnie

W Szkole Podstawowej w Liszynie otwarta została filia przedszkola "Niezapominajka" ze Słupna.

Autobus szkolny

Pobierz rozkład autobusu szkolnego

Wybieramy patrona

Społeczność Szkoły Podstawowej w Liszynie wybiera patrona.

 1.Prezentacja  3.Wyniki wyborów
 2.Ogłoszenia  4.Uzasadnienie wyboru
 Galeria  

Szkoła w Ruchu

Realizacja zadań w ramach akcji

      „ Ćwiczyć każdy może”

 

 Szkoła w Ruchu

Oświadczenie  Dyrektora

Informacje

Sekretariat czynny pn-pt: 7.00-15.00

Sekretarz szkoły:
Edyta Kusińska

 

tel/fax: (024) 261-29-22

e-mail: spliszyno@op.pl

Dane adresowe:

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie
ul.Wawrzyńca Sikory 19
09-408 Płock
NIP: 774-26-95-432