• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg

Historia

1859 r. Wirginia Róża Dębowska sprzedaje swoje dobra w Liszynie w większości niemieckim kolonistom, wydzielając jednocześnie 3 morgi gruntu i jeden budynek dworski na szkołę i kantorat dla niemieckiej społeczności. Do 1903 r. jest to szkoła wyznaniowa opłacana ze składek osadników.
   
1903 r. Niemcy udostępniają szkołę całej społeczności Liszyna, co zostało zapisane w „Księdze uchwał gromadzkich z 1903 r.”. Od tej pory staje się instytucją wioskową, dlatego władze rosyjskie przeznaczają na pensję nauczyciela 115 rubli rocznie, a resztę dopłacają wszyscy mieszkańcy wsi, po 20 kopiejek z morgi gruntu rocznie.
   
1912 r. władze przemianowują szkołę z wioskowej na gminną, więc koszt jej utrzymania ponosi cała gmina. Uczęszczają do niej dzieci z Liszyna i Wirginii, a od 1915 r., po pożarze szkoły w Słupnie, także z Wykowa i Poddębca. Nauczycielem jest nadal Niemiec – Jakub Ren.
   
1923 r. Polacy protestują przeciwko mianowaniu nowego nauczyciela – Niemca. Wskutek prośby skierowanej do Dozoru Szkolnego Gminy Bielino wyznaczono do pracy w Liszynie pierwszego nauczyciela Polaka, Józefa Grzywińskiego, który pracował w niej do 1 stycznia 1931r.. Po nim stanowisko obejmowali: Walenty Dobrowolski, od 1 stycznia do 1 sierpnia 1931r., a od 1 września 1931r. - Adolf Soliński, a po nim Zofia Łowicka
   
1930 r. ewangelicy domagają się, by umożliwiono ich dzieciom naukę w Liszynie i mianowano nauczyciela Niemca, który jak dawniej byłby też kantorem, gdyż właścicielem osady szkolnej, wg dokumentów, nadal jest społeczność ewangelicka Liszyna. Ich petycja zostaje jednak odrzucona.
   
1931 r.

Wawrzyniec Sikora, wójt gminy Bielino, dokonuje spisu szkół na swoim terenie. Na temat Liszyna pisze: „Osada szkolna w Liszynie w Tabeli Likwidacyjnej jest zapisana pod nr 41 o ogólnej przestrzeni 2 morgi 264 pręty, w tym pod budynkiem wg Tabeli 11 prętów, obecnie pod budynkami i podwórzem jest 40 prętów, ziemi ornej 283 pręty, łąki 1 mórg 124 pręty i nieużytków146 prętów. (...) Ziemia orna jest piaszczysta, nieużytki to też piaski, na nich znajduje się budynek szkolny.

Budynek szkolny z drzewa, jest to jeszcze stary budynek dworski 33 łokcie długi, 17 łokci szeroki, 31/2  łokcia wysoki. Mieści w sobie jedną salę szkolną, mieszkanie dla nauczyciela ( 1 pokój z kuchnią) oraz salę modlitwy, tj. niemiecki ewangelicki kantorat, który istnieje od czasu otwarcia szkoły w 1859 roku. Jest też budynek inwentarski długi 18 łokci, szeroki 8 łokci, wysoki 3 łokcie.”

   
1939 r. – 1945 r. w czasie okupacji hitlerowskiej w szkole w Liszynie znów uczą się tylko niemieckie dzieci.
   
1945 r. tuż po wyzwoleniu kierownictwo placówki z czterema oddziałami obejmuje Apolonia Więcek. Do klasy pierwszej zgłasza się aż 37 uczniów, wśród których są nawet szesnastolatki.
   
1947 r. – 1964 r. funkcję kierownika pełni Józef Głuszczyk, a z nim współpracują nauczyciele: Zenon Rogoziński, Adela Matuszewska, Apolonia Żakowska, Ludwik Towerski. Zajęcia odbywają się w dwóch izbach starego, krytego strzechą budynku, w którym jest też mieszkanie kierownika.
   
1964 r. szkoła zmienia swoją siedzibę – przenosi się wreszcie do nowego budynku postawionego na granicy wsi Liszyno i Wykowo, na skraju lasu. Jest to jedna z „tysiąclatek” powstałych w ramach akcji „Tysiąc szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego”. Kierownictwo obejmuje Antoni Tomaszewski (do 1974 r.). W siedmiu oddziałach naukę rozpoczyna 94 uczniów, a wkrótce także 30 przedszkolaków.
   
1974 r. – 1978 r. dyrektorem jest Anna Dziełakowska.
   
1978 r. stanowisko dyrektora szkoły obejmuje Anna Warda, która nawiązuje współpracę z TPD i w l. 1979 – 1990 w szkole organizuje letnią bazę kolonii zdrowotnych dla dzieci z wadami postawy.  
   
1982 r. wielka powódź zagraża nadwiślańskim wsiom, więc dzieci wraz z nauczycielami wyjeżdżają do Przełaz w Zielonogórskiem. W tym czasie w budynku szkoły stacjonuje firma melioracyjna umacniająca wały przeciwpowodziowe.
   
1994 r. szkoła zyskuje nową instalację centralnego ogrzewania oraz rozbudowane zaplecze kuchenne i świetlicę.
   
1995 r. Biskup Roman Marcinkowski, przebywający z duszpasterską wizytą w parafii Słupno, odwiedza także Szkołę Podstawową w Liszynie.
   
1999 r. Liszyno staje się na jeden rok siedzibą nowej jednostki oświatowej – gimnazjum. Następuje też dalszy remont budynku.
   
2003 r. pierwsi szóstoklasiści piszą sprawdzian zewnętrzny. Ich wynik – średnia 30 punktów (na 40 możliwych do uzyskania)- najlepszy w gminie i wyższy od średniej powiatowej, to sukces uczniów i nauczycieli. Podobne wyniki w kolejnych latach potwierdzają, że nauka w małej wiejskiej szkole, to doskonały start ku dorosłości.
   
2004 r. szkoła świętuje jubileusz 40 – lecia swego istnienia w obecnej siedzibie.

"Działaj Lokalnie"

Rekrutacja

Ważne wydarzenia

 • IMG_3015.JPG
 • IMG_3143.JPG
 • IMG_3171.JPG
 • IMG_3176.JPG
 • P1100230.JPG
 • P1150681.JPG
 • P1150682.JPG
 • P1150684.JPG
 • P1150690.JPG
 • P1150711.JPG
 • P1150716.JPG
 • P11506801.JPG

Zestaw podręczników

 Pobierz szkolny zestaw podręczników

Pobierz  podręczniki do zakupienia

Kalendarz Roku Szkolnego

Pobierz kalendarz imprez szkolnych.

Filia przedszkola "Niezapominajka" w Słupnie

W Szkole Podstawowej w Liszynie otwarta została filia przedszkola "Niezapominajka" ze Słupna.

Autobus szkolny

Pobierz rozkład autobusu szkolnego

Wybieramy patrona

Społeczność Szkoły Podstawowej w Liszynie wybiera patrona.

 1.Prezentacja  3.Wyniki wyborów
 2.Ogłoszenia  4.Uzasadnienie wyboru
 Galeria  

Szkoła w Ruchu

Realizacja zadań w ramach akcji

      „ Ćwiczyć każdy może”

 

 Szkoła w Ruchu

Oświadczenie  Dyrektora

Informacje

Sekretariat czynny pn-pt: 7.00-15.00

Sekretarz szkoły:
Edyta Kusińska

 

tel/fax: (024) 261-29-22

e-mail: spliszyno@op.pl

Dane adresowe:

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie
ul.Wawrzyńca Sikory 19
09-408 Płock
NIP: 774-26-95-432