• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg

Koło plastyczne

                              

PROGRAM     KÓŁKA     PLASTYCZNEGO

DLA   UCZNIÓW   KLASY   I-II

ROK   SZKOLNY 2015/2016

 

                                                                                                                  

 

PROWADZĄCA

                                                                                                       DOROTA MORAWSKA

 

Charakterystyka programu:

 

Program koła plastycznego przeznaczony jest dla uczniów klas I-II i   jest zgodny z podstawą programową . Zajęcia będą realizowane raz w tygodniu przez 1 godzinę lekcyjną.

Program będzie zrealizowany w ciągu 1 roku szkolnego. Założeniem programu jest wzbudzanie zainteresowań plastycznych dzieci, rozwijanie ich zdolności oraz konstruktywne spędzanie wolnego czasu. Zajęcia pozalekcyjne - koła plastycznego służą rozszerzaniu i pogłębianiu wiedzy ucznia, przyczyniają się do rozwoju jego zainteresowań i zdolności, są atrakcyjną i pożyteczną formą spędzania wolnego czasu.

Zajęcia plastyczne mają przede wszystkim sprawiać przyjemność i mieć charakter zabawy edukacyjnej.

 

                                                             Cele ogólne:

 

1. Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie i pomagania sobie nawzajem.

2. Rozwijanie sprawności manualnej i percepcyjnej.

3. Doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami
i materiałami plastycznymi
4. Rozwijanie zdolności, wrażliwości, wyobraźni i twórczego myślenia.

5. Poznawanie różnych technik plastycznych.

6. Rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności
planowania działań.

7. Rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, a przede

wszystkim wiary we własne siły.

8. Zapewnienie atmosfery ciepła i życzliwości.
- rozwijanie aktywności, ekspresji twórczej dzieci tj. wyrabianie umiejętności:
- posługiwania się różnorodnymi narzędziami ekspresji,
- wyrażania swoich myśli i uczuć w formie prac plastycznych,
- wnikliwego obserwowania otaczającego świata,
- wartościowania, dokonywania i uzasadniania wyborów dotyczących dzieł sztuki i wytworów kolegów

 

                                                  Metody i formy pracy:
Metody pracy:
- pogadanka
- metoda zajęć praktycznych według instrukcji „krok po kroku”
- pokaz
- multimedialne środki przekazu Internet
- praca z komputerem
- obserwacja
- spacer
- zabawa
- organizowanie wyjść w różne miejsca: np.: park, muzeum
- zajęcia plenerowe

 

Formy pracy:
- praca indywidualna
- praca grupowa
- praca zespołowa

 

"Działaj Lokalnie"

Rekrutacja

Ważne wydarzenia

 • IMG_3015.JPG
 • IMG_3143.JPG
 • IMG_3171.JPG
 • IMG_3176.JPG
 • P1100230.JPG
 • P1150681.JPG
 • P1150682.JPG
 • P1150684.JPG
 • P1150690.JPG
 • P1150711.JPG
 • P1150716.JPG
 • P11506801.JPG

Zestaw podręczników

 Pobierz szkolny zestaw podręczników

Pobierz  podręczniki do zakupienia

Kalendarz Roku Szkolnego

Pobierz kalendarz imprez szkolnych.

Filia przedszkola "Niezapominajka" w Słupnie

W Szkole Podstawowej w Liszynie otwarta została filia przedszkola "Niezapominajka" ze Słupna.

Autobus szkolny

Pobierz rozkład autobusu szkolnego

Wybieramy patrona

Społeczność Szkoły Podstawowej w Liszynie wybiera patrona.

 1.Prezentacja  3.Wyniki wyborów
 2.Ogłoszenia  4.Uzasadnienie wyboru
 Galeria  

Szkoła w Ruchu

Realizacja zadań w ramach akcji

      „ Ćwiczyć każdy może”

 

 Szkoła w Ruchu

Oświadczenie  Dyrektora

Informacje

Sekretariat czynny pn-pt: 7.00-15.00

Sekretarz szkoły:
Edyta Kusińska

 

tel/fax: (024) 261-29-22

e-mail: spliszyno@op.pl

Dane adresowe:

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie
ul.Wawrzyńca Sikory 19
09-408 Płock
NIP: 774-26-95-432