• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg

Psycholog

W roku szkolnym 2015/2016 na terenie naszej placówki działa

psycholog szkolny – pani Sylwia Kwiatkowska.

W każdy czwartek

w godzinach 12:30 – 16:30

pani psycholog ma czas dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli.

Pani psycholog organizuje spotkania ze swoimi rozmówcami na prośbę ze strony dzieci, nauczycieli/wychowawców a także rodziców/opiekunów prawnych.

 • Na jej pomoc mogą liczyć dzieci, które:
 • doświadczają zdarzeń kryzysowych (rozwód rodziców, choroba własna lub kogoś w rodzinie - w tym choroba alkoholowa, przeniesienie do nowej szkoły i inne),
 • mają trudności w kontaktach  rówieśniczych i nie radzą sobie w sytuacjach konfliktowych,
 • posiadają obniżoną samooceną i małą wiarą we własne możliwości,
 • odczuwają potrzebę rozmowy o swoich problemach.

Psycholog szkolny prowadzi także zajęcia z grupami uczniów, a ich celem jest rozwijanie umiejętności społecznych.

Rodzice/opiekunowie uczniów otrzymują wsparcie psychologiczne poprzez:

 • indywidualne spotkania o charakterze psychoedukacyjnym,
 • poradnictwo wychowawcze i ukierunkowywanie oddziaływań rodzicielskich,
 • wskazówki dot. postępowania w sytuacjach trudnych i kierowanie do specjalistów -  w zależności od potrzeb.

Współpraca z wychowawcami klas i nauczycielami polega na:

 • wywiadach na temat funkcjonowania społecznego i emocjonalnego uczniów,
 • konsultacjach w celu ustalenia optymalnych sposobów oddziaływania
  na ucznia
 • interwencjach wychowawczych,
 • udzielaniu wsparcia w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

"Działaj Lokalnie"

Rekrutacja

Ważne wydarzenia

 • IMG_3015.JPG
 • IMG_3143.JPG
 • IMG_3171.JPG
 • IMG_3176.JPG
 • P1100230.JPG
 • P1150681.JPG
 • P1150682.JPG
 • P1150684.JPG
 • P1150690.JPG
 • P1150711.JPG
 • P1150716.JPG
 • P11506801.JPG

Zestaw podręczników

 Pobierz szkolny zestaw podręczników

Pobierz  podręczniki do zakupienia

Kalendarz Roku Szkolnego

Pobierz kalendarz imprez szkolnych.

Filia przedszkola "Niezapominajka" w Słupnie

W Szkole Podstawowej w Liszynie otwarta została filia przedszkola "Niezapominajka" ze Słupna.

Autobus szkolny

Pobierz rozkład autobusu szkolnego

Wybieramy patrona

Społeczność Szkoły Podstawowej w Liszynie wybiera patrona.

 1.Prezentacja  3.Wyniki wyborów
 2.Ogłoszenia  4.Uzasadnienie wyboru
 Galeria  

Szkoła w Ruchu

Realizacja zadań w ramach akcji

      „ Ćwiczyć każdy może”

 

 Szkoła w Ruchu

Oświadczenie  Dyrektora

Informacje

Sekretariat czynny pn-pt: 7.00-15.00

Sekretarz szkoły:
Edyta Kusińska

 

tel/fax: (024) 261-29-22

e-mail: spliszyno@op.pl

Dane adresowe:

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie
ul.Wawrzyńca Sikory 19
09-408 Płock
NIP: 774-26-95-432