Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie w CUS w Słupnie. Kliknij wiadomość, by dowiedzieć się więcej.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Przygotowanie do nadania szkole imienia - wybór patrona.

Przygotowanie do nadania szkole imienia - wybór patrona

  1. 31 października 2013 r. rada pedagogiczna podjęła decyzję o rozpoczęciu procedury nadania szkole imienia. Przygotowano plan działania na kolejne miesiące od listopada do września następnego roku. Na stronie internetowej utworzono, na bieżąco aktualizowaną, zakładkę Wybieramy patrona
  2. Samorząd uczniowski, rada rodziców, rada pedagogiczna przedstawiały propozycje imienia szkoły, wśród których znalazły się:

- Jan Brzechwa, 

- Kornel Makuszyński, 

- Ziemia Mazowiecka. 

3. Ustalono wspólną listę kandydatów, przygotowano karty do głosowania, podano termin wyborów. Każdy organ szkoły przeprowadził głosowanie, w którym większość opowiedziała się za imieniem Ziemi Mazowieckiej. 

4. Organy szkoły uzasadniły swój wybór i wystąpiły z wnioskiem do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na nadanie szkole imienia.    

5. Szkoła podjęła działania popularyzujące imię Ziemi Mazowieckiej, takie jak: 

  • wycieczka do siedziby zespołu „Mazowsze”,
  • wycieczka do Muzeum Wsi Mazowieckiej, 
  • zorganizowanie międzyszkolnego turnieju polonistycznego - XII Językowej Corridy pod hasłem „Mazowsze – moje miejsce na Ziemi”, 
  • udział w konkursie plastycznym o zasięgu wojewódzkim „Mazowsze –moja mała ojczyzna” organizowanym przez Muzeum Niepodległości w Warszawie, 
  • przygotowanie wystawy „25 lat wolności w Gminie Słupno” w ramach obchodów Roku Wolności 

 

Uzasadnienie wyboru imienia

      Szkoła Podstawowa w Liszynie w obecnym miejscu i budynku działa już pięćdziesiąt lat, jednak jej początki sięgają znacznie odleglejszych czasów. Według najstarszych zapisków od 1903 roku niemiecką szkołę wyznaniową, utworzoną w roku 1856 przez osadników, przekształcono na wioskową i udostępniono całej społeczności. Kolejna ważna data to rok 1923, kiedy po raz pierwszy, dzięki staraniom mieszkańców, nauczycielem został Polak, Józef Grzywiński. Polski charakter szkoły, szacunek jej pedagogów i uczniów dla regionu i narodu były i są wartością kształtującą naszą społeczność. W ciągu kilkunastu ostatnich lat potwierdziliśmy to, realizując projekty integrujące środowisko lokalne, takie jak: „Mazowszanin- Polak- Europejczyk”, (...). Podejmowane w nich działania służyły głębszemu poznaniu zarówno historycznych korzeni naszej Małej Ojczyzny jak i jej walorów przyrodniczych. Uświadomiły nam, że Ziemia Mazowiecka to nie tylko piękne krajobrazy równiny poprzecinanej miedzami, rzędami wierzb i szeroką wstęgą największej polskiej rzeki – Wisły. 

     Ziemia Mazowiecka to przede wszystkim ludzie, tacy jak nasi słowiańscy przodkowie, którzy zakładali osady w Szeligach i Słupnie lub w późniejszych wiekach bronili swoich grodów przed zakusami pogan czy podstępnych Krzyżaków, a w czasach zaborów walczyli o zachowanie polskiej mowy, o odzyskanie niepodległości. Ziemia Mazowiecka to artyści i poeci, a wśród nich: Fryderyk Chopin, Józef Chełmoński, Władysław Broniewski, dzięki którym świat rozpoznaje ludowe nuty mazurka i dostojnego poloneza, ulega czarowi rozległych łąk usianych kaczeńcami, uczy się polskiej mowy wsłuchany w szum wiślanych fal.

       Projekt nazwania Szkoły Podstawowej w Liszynie imieniem Ziemi Mazowieckiej jest więc wyrazem naszej przynależności do tego kulturowego krajobrazu i wspólnoty z ludźmi, od setek lat kształtującymi jego niepowtarzalny charakter, stawiającymi czoła potędze żywiołów i zawirowań historii. Pragniemy pielęgnować to, co sercu bliskie, od pokoleń wpisane w tradycje rodzinne. Jesteśmy przekonani, że propagując ideę lokalnego patriotyzmu, zwłaszcza w czasach globalizacji, przyczyniamy się do ocalenia naszej narodowej odrębności wynikającej z historii i tradycji. Pochylając się z szacunkiem nad tym, co przetrwało stulecia, za autorytety mając ludzi zasłużonych dla Mazowsza, z większą świadomością będziemy poznawać swoją Małą Ojczyznę i współtworzyć jej teraźniejszość.

Data dodania: 2021-12-29 21:28:32
Data edycji: 2021-12-29 22:42:12
Ilość wyświetleń: 908

“Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział,
nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał,
nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.”

Janusz Korczak
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej